Bygnings- og boligregistret

I Bygnings- og boligregistret (BBR) er der registreret oplysninger om de faktiske forhold på din ejendom


Der er oplysninger om:

  • ejendomsnummer, adressebetegnelse, bygningsnummer og matrikelnummer
  • antal bygninger, lejligheder, antal værelser m.v.
  • arealstørrelser, herunder bebygget areal, boligareal og erhvervsareal
  • bygningsmaterialer og konstruktionsforhold
  • opførelsesår og om- og tilbygningsår
  • installationsforhold (vand, varme, afløb, bad, toilet, køkken m.v.)
  • adgangsforhold
  • ejerforhold
  • evt. årlig leje m.v.

Du kan læse din BBR-meddelelse på OIS.dk 

Se din BBR-meddelelse

Indholdet i BBR-registret ligger til grund for din ejendomsvurdering.

Registret kan til enhver tid tilrettes, så det svarer til de lovlige faktiske forhold. Foruden ejere og lejere, har offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, virksomheder og andre private personer mulighed for at indhente oplysninger fra registret.

Registret administreres af Byg i Miljø & Teknik og bliver løbende ajourført, når der sker nybyggeri, ombygninger eller nedrivninger, eller når du giver os besked.

Hvis du ønsker oplysninger fra registret eller har rettelser vedrørende din ejendom, kan du henvende dig til Byg ved at sende os en mail
Husk at det er ejers eget ansvar at oplysningerne er korrekte.