Bygnings- og boligregistret

I Bygnings- og boligregistret (BBR) er der registreret oplysninger om de faktiske forhold på din ejendom


Når du foretager ændringer på dine bygninger eller bliver opmærksom på fejl i din BBR-meddelelse, er det din pligt som ejer at rette dine BBR-oplysninger.

Du kan læse din BBR-meddelelse på ois.dk

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsninger Ret BBR. Læs mere om Ret BBR. 

 

Se din BBR-meddelelse

Ret din BBR-meddelelse

 

Indholdet i BBR-registret ligger til grund for din ejendomsvurdering.

Registret kan til enhver tid tilrettes, så det svarer til de lovlige faktiske forhold. Foruden ejere og lejere, har offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, virksomheder og andre private personer mulighed for at indhente oplysninger fra registret.

Registret administreres af Byg i Miljø & Teknik og bliver løbende ajourført, når der sker nybyggeri, ombygninger eller nedrivninger, eller når du giver os besked.