Opførelse af skure, udhuse og garager

Hvad må opføres uden byggetilladelse?


Hvis du overvejer at bygge garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger, skal du være opmærksom på, at disse under visse forudsætninger kan opføres uden tilladelse under forudsætning af at bygningsreglementet overholdes (Bygningsreglement 2018, § 180).

  • Ved enfamiliehuse og dobbelthuse kan der i alt opføres 35 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.
  • Ved rækkehuse kan der i alt opføres 20 m2 garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger uden tilladelse.

Vær opmærksom på lokalplaner og lignende
Du skal være opmærksom på at der kan være en lokalplan for dit område, som kan indeholde andre regler. Der kan også være andre forhold, f.eks. vejbyggelinjer, som har betydning for hvordan du må opføre garage, carport, udhus eller lignende.

Læs mere på http://bygningsreglementet.dk/