Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden afhænger af antallet af indkomne byggeansøgninger og sagstypen


For tiden påbegyndes sagsbehandlingen inden for 9 uger. Fra vi har det nødvendige materiale til sagen, vil der typisk foreligge en afgørelse inden for 4 uger.

Ved anmeldelser er svartiden kun 2 uger (plus forsendelsestiden).

Hvis der ansøges om dispensation bliver behandlingstiden forlænget med op til 4 måneder, eftersom den skal forelægges politikerne. Arbejdet må ikke påbegyndes før en eventuel dispensation foreligger.