Sådan laver du et regnbed

Huskeliste når du laver regnbed.


Et regnbed består af en lavning, som kan opsamle og nedsive regnvandet. For at øge nedsivningen graves det øverste lag muldjord af, og lavningen fyldes med grus, hvorefter det igen dækkes med muldjord. Det færdige regnbed skal være cirka 20 cm dybt, og kan tilplantes med græs eller planter.

Man kan for eksempel kombinere regnbedet med en regnvandstønde, hvor det overskydende vand fra tønden ledes videre til regnbedet for derefter at nedsive og fordampe.

Det anbefales at lave et overløb fra regnbedet til en større fordybning i græsplænen, en kloak, eller en faskine, så man ikke risikerer oversvømmelse i haven i perioder med store regnmængder. Det er særlig vigtigt, hvis man har en meget lerholdig jord, da vandet her siver langsommere ned.