Ansøgningsskema

Skema til ansøgning om nedsivningstilladelse.


Ansøgning om nedsivningstilladelse

 

Udfyld skemaet hvis du vil nedsive regnvand på din grund. Skemaet sendes til Miljø & Teknik på miljo@albertslund.dk 

Du kan ansøge HOFOR om refusion af tilslutningsbidrag, hvis du afkobler dit regnvand. HOFOR vurderer din ansøgning og beslutter, om du vil kunne få refusion for dit nedsivningsprojekt. Se mere på www.hofor.dk