Håndtering af regnvand på egen grund

Det er både en fordel for miljøet og for kommunens kloaksystem, hvis du selv håndterer regnvandet på din grund. Husk du skal søge om tilladelse til nedsivning, hvis du vil lave faskine eller regnbed.


Der findes tre metoder til tilbageholdelse af regnvand:

  • nedsivning
  • opsamling
  • fordampning

Hvilken metode der er bedst for dig, afhænger af mængden af regnvand du skal håndtere, samt jordbundsforholdene på din grund.