Forhåndsdialog

Et tilbud om forudgående drøftelse af komplicerede byggesager


Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier eller byggerier, der er komplicerede f.eks. på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogens succes at parterne er velforberedte.

Anmodning om forhåndsdialog sendes til Miljø & Teknik – gerne sammen med det materiale der ønskes drøftet.

Første dialogmøde er gratis, og tæller derfor ikke med i byggesagsgebyret.