Dispensation

Hvis byggeriet ikke overholder gældende love (som oftest plan- og byggelov) kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation


En ansøgning om dispensation skal være velbegrundet og vedlægges byggeansøgningen. Husk at fristen på to uger for anmeldelser ikke gælder ved dispensationer og at byggearbejdet ikke må påbegyndes før en eventuel dispensation er meddelt.
I Albertslund skal alle dispensationer behandles politisk. Derfor skal du regne med, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget med op til 4 måneder.