Bebyggelsesprocent

Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal


Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, beregnes bebyggelsesprocent efter det bygningsreglement der var gældende på tidspunktet hvor planen blev godkendt.