Hvem kan vi ikke hjælpe?

Alle borgere har selv ansvar for at finde en bolig. Der skal helt særlige omstændigheder til, for at kommunen kan hjælpe med at finde en bolig.


Det er de borgere, som har det mest påtrængende behov og bor i Albertslund Kommune, som bliver tilbudt en bolig. I mange tilfælde kan kommunen derfor ikke hjælpe med at finde en bolig.

Hver gang, der er en ledig bolig vurderer Boliganvisningen konkret hvilke borgere på boliglisten, der har det mest påtrængende behov.

Det bedste du kan gøre er, at prøve alle andre muligheder for at finde en bolig før du søger om hjælp i Albertslund Kommune. 

Eksempler på situationer, hvor Albertslund Kommune ikke kan hjælpe er:

Venner eller familie i Albertslund

Hvis dit behov for en bolig er opstået i en anden kommune, hvor du senest har boet, og du har valgt at bo midlertidigt hos venner eller familie i Albertslund, er det usikkert om du kan blive skrevet op til en bolig i Albertslund Kommune. Hvis du bor i en fremlejet bolig tæller det også som en midlertidig løsning på dit boligproblem og det er derfor usikkert, om kommunen kan hjælpe dig videre i din boligsøgning.

Din bolig passer dig ikke

Hvis du er flyttet ind i en bolig og vidste at boligen ikke var egnet eller passede til dit behov, er det usikkert, om Albertslund Kommune kan hjælpe dig. Det indgår i vores vurdering af dit behov om du på det tidspunkt, hvor du flyttede ind fx vidste, at den var for dyr, i dårlig stand eller fx for stor eller for lille.

Nej tak til en bolig

Hvis du er i bolignød og Albertslund Kommune allerede har anvist dig en bolig, som du har takket nej til, kan kommunen ikke hjælpe dig med at finde en bolig igen. Det er kun, hvis du får en ny type behov og som opfylder kriterierne for at blive skrevet på venteliste, at du kan søge igen.

Skifter adresse

Hvis din adresse er ændret efter at du er skrevet op på boliglisten i Albertslund Kommune, skal du give besked om ændringen til Boliganvisningen. Er det ikke sket må du søge igen, hvis du stadig opfylder kriterierne.

Andre grunde

Albertslund Kommune kan som udgangspunkt ikke hjælpe, hvis du søger fordi du:

  • bor for dyrt eller har solgt din bolig
  • har en usund bolig, fx at boligen har skimmelsvamp eller lignende
  • har behov for en større eller mindre bolig
  • familien bliver større, fx et barn eller at du gifter dig
  • søger bolig på baggrund af familiesammenføring.