Handicapvenlig bolig

Hvis du har et handicap eller ikke kan fungere i en almindelig bolig kan du søge om at blive anvist til en handicapvenlig bolig. Læs om betingelserne herunder.


Hvis du i dag bor til leje eller har en ejerbolig i Albertslund og har et handicap kan du søge om en handicapvenlig bolig. Albertslund Kommune visiterer til almene boliger, der ligger i stueplan eller højst på første sal. Boligerne, der er 2-3-værelses lejligheder, er indrettet til familier og personer med handicap eller borgere, der har en væsentlig nedsat funktionsevne. Indretningen gør boligen lettere tilgængelig, fx uden trapper, særlige døre eller med elevator. Nogle af boligerne har hæve-sænke borde. 

Boligerne anvises til de borgere, der kan opnå en væsentlig forbedring af mulighederne for at mestre eget liv. 

Tid til sagsbehandling

For at få en handicapbolig skal du godkendes af kommunens Visitation. Visitationen besøger dig i dit hjem og vurderer dit helbred, funktionsniveau samt din nuværende bolig. Vi tager stilling til familiesituationen, graden af handicap, fysisk eller psykisk sygdom, og vurderer hvilken bolig og evt. støtte, du har behov for.

Hvis Visitationen vurderer, at du opfylder betingelserne for en handicapvenlig bolig, vil du blive skrevet på venteliste til en handicapvenlig bolig. Du modtager en afgørelse, hvor det fremgår om du er godkendt eller har fået afslag.

Tiden fra opskrivning på ventelisten, til at du måske får tilbudt en bolig, afhænger helt af, hvilke boliger der er ledige og hvornår de nuværende beboere flytter ud. Hver gang, der er en ledig bolig vurderer Visitationen konkret hvilke borgere, der har det mest påtrængende behov.

Ansøgning

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig, skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det i Visitationen. Du finder ansøgningsskemaet i boksen til højre. Boligerne udlejes gennem alle boligselskaberne i Albertslund.

Hvor ligger handicapboligerne i Albertslund?