Ældrebolig

Hvis du ikke længere kan klare dig selv i din nuværende bolig kan du søge om en ældrebolig.


 

Albertslund Kommune kan anvise til ældreboliger, som er boliger, der er indrettet personer med et væsentligt nedsat funktionsniveau og derfor har et stort, dagligt behov for brug af hjælpemidler for at være mobil. Borgere i ældreboliger kan søge om hjemmehjælp, men der er ikke fast tilknyttet personale til boligen.

Desuden kan personer eller familier over 50 år, som ønsker at flytte i en ældreegnet bolig søge om kommunens hjælp til at finde en bolig. Se mere om betingelserne her.

For at blive godkendt til en ældrebolig, skal du kunne opnå en væsentlig forbedring af mulighederne for at klare dig selv efter boligskiftet. Du skal kunne drage nytte af boligens fysiske rammer og beliggenhed, og derved kunne fastholde eller genoptage ønskede aktiviteter i hverdagen eller bibeholde egne ressourcer.

Din ægtefælle eller samlever kan flytte med i den anviste bolig.

Hvis du er godkendt til at blive skrevet på venteliste til en bolig har du ret til frit at vælge en bolig, dvs. hvilken beliggenhed eller bebyggelse, du ønsker. De boliger, der bliver ledige tildeler kommunen efter hvem, der har det største behov.

Vent med at sælge din bolig til du er blevet anvist en bolig.

En oversigt over Albertslund Kommunes ældreboliger finder du her.

Tid til sagsbehandling

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en ældrebolig i Albertslund kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Visitationen. Se hvordan i boksen til højre.

For at få en ældrebolig skal du godkendes af Visitationen, der besøger dig i dit hjem og vurderer dit helbred og funktionsniveau. Vi tager stilling til familiesituationen, graden af handicap, fysisk eller psykisk sygdom, demens, m.v. og vurderer hvilken bolig og evt. støtte, du har behov for.

Visitationen afgør, om du er berettiget til en ældrebolig. Hvis du lever op til betingelserne vil du blive skrevet på ventelisten til det boligområde i Albertslund kommune, som du har angivet på ansøgningsskemaet. Du modtager et brev med besked om Visitationens afgørelse.

Tiden fra opskrivning på ventelisten til at du måske får tilbudt en bolig afhænger helt af, hvilke boliger, der er ledige og hvornår de nuværende beboere flytter ud. Hver gang, der er en ledig bolig vurderer Visitationen konkret hvilke borgere, der har det mest påtrængende behov. Hvis der er en ledig bolig til dig, vil du blive kontaktet af Visitationen.

Ønsker du at søge ældrebolig i en anden kommune

Selvom du bor i Albertslund kan du også søge en ældrebolig i en anden kommune. Først skal du søge i Albertslund Kommune, hvorefter Visitationen vil besøge dig for at vurdere dit helbred og funktionsevne. Hvis du herefter bliver godkendt til en ældrebolig sender Visitationen ansøgningen videre til den kommune, som du vil flytte til. For at blive godkendt til en bolig i en anden kommune skal du opfylde betingelserne i begge kommuner. Betingelserne kan være forskellige.

Ønsker at søge ældrebolig i Albertslund fra en anden kommune

Hvis du ønsker at søge om en ældrebolig i Albertslund, mens du bor i en anden kommune skal du først søge i den kommune, du flytter fra. Bliver din ansøgning godkendt, sender kommunen sagen til Albertslund Kommune, der herefter sender Albertslund Kommunes ansøgning til dig. Når du herefter søger i Albertslund Kommune skal du vedlægge både ansøgning og godkendelsen fra kommunen. For at blive godkendt til en bolig i Albertslund skal du opfylde betingelserne i begge kommuner. Betingelserne kan være forskellige.