Ejendomsskat

Albertslund Kommune udsender i øjeblikket opkrævninger på ejendomsskat 2017. Da regeringen i forbindelse med finansloven for 2017 har udmeldt at, grundskylden ikke må stige i 2017, betyder det, at der vil ske en genberegning af grundskylden, når særloven vedtages.


Ejendomsskatten for 2017 skal stadig betales indtil du hører nærmere.

 

Som det ser ud til vil fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

 

Der udsendes kun én original skattebillet - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Opkrævninger sendes efterfølgende.

Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

 

Ejendomsskattebilletten

Indeholder ejendomsskat, rottebekæmpelse og eventuelt ikke betalte renter og gebyrer.

Du modtager to opkrævninger:

Første rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. februar 2017 med sidste rettidig indbetaling den 3. februar 2017.

Anden rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. august 2017 med sidste rettidig indbetaling den 3. august 2017.

Lån til betaling af ejendomsskat

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2017 er ansøgningsfristen senest den 1. december 2016.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. august 2017 er fristen for modtagelsen af ansøgningen senest den 1. juli 2017.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2018 er ansøgningsfristen senest den 1. december 2017.

 

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2017 er på 1,24 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.