Anvisning af bolig

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.


Når en af de ledige boliger, som kommunen skal tildele, bliver ledig, giver boligorganisationen besked til Borger - og Ydelsescentret, Boliganvisningen. Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper m.v.

Accepteres boligtilbuddet, bliver boligorganisationen orienteret. Lejekontrakt m.v. bliver sendt direkte fra boligorganisationen til den nye lejer. Indskud og husleje betales til boligorganisationen.

Hvis du ikke ønsker at tage imod boligtilbuddet, som kommunen skønner passende, eller besvarer du ikke inden den fastsatte frist, slettes du fra ventelisten.

For at blive skrevet på venteliste igen kræver det en ændret situation, hvor du igen skal opfylde betingelserne for kommunal boliganvisning.