Til unge 15-17 år

I Uddannelse & Job følger og vejleder vi unge om uddannelse og job. Her får du tilbud om aktiviteter, ny viden eller hjælp til en ny start efter afbrudt uddannelse


Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra den skole, du gik på. Herefter sender vi et brev til dig med tilbud om vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte din personlige vejleder, ringe til Uddannelse & Job eller komme forbi i Vognporten 2, hvor Uddannelse & Job holder til.

Dine aktiviteter

Albertslund Kommune har brug for at vide om du er i gang med en uddannelse, arbejder eller deltager i anden aktivitet rettet mod uddannelse. Har du afbrudt din uddannelse skal du nu kontakte Uddannelse & Job. Du kan:

  • ringe direkte til din personlige vejleder
  • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet. Vejlederen kan også svare på spørgsmål og give gode råd
  • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Hvis du ikke går i skole og gerne vil tilmelde dig en ungdomsuddannelse kan du få hjælp hos uddannelsesvejlederen. Ansøgning sker på optagelse.dk. Se mere her.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og dine forældre eller anden forældremyndighed skal hjælpe dig. Hvis du er mellem 15-17 år og ikke overholder undervisningspligten kan dine forældre miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig, men også registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også træffe afgørelse om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og du er altid velkommen til at kontakte os. Her får du:

  • viden og vejledning om dine muligheder
  • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
  • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
  • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
  • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
  • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.