Målgruppevurdering til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Albertslund Kommune laver målgruppevurdering til STU og afgør hvilke unge, der kan få en plads


Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge, hvis funktionsnedsættelser er så omfattende, at de ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker. Uddannelsen indeholder praktik. Den foregår normalt på skoler og institutioner nær Albertslund, hvor vi tilstræber at uddannelsens start følger de øvrige uddannelsers.

Sammen med den unge og forældrene udfylder uddannelsesvejlederen fra Uddannelse & Job et skema med spørgsmål og svar, der begrunder om den unge er i målgruppen til STU, og hvilken skole eller institution, der er relevant. Herefter træffer kommunen den endelige afgørelse (Det er muligt at klage over afgørelsen. Se mere i bekendtgørelsen her.

Kontakt en STU-vejleder i Uddannelse & Job for mere information om STU og målgruppevurderingen. Læs også om STU på Uddannelsesguiden eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Albertslund Kommune har en desuden en kvalitetsstandard for STU.