Introkurser specialklasser 8.-10.klasse

Introkurserne for specialklasser er som hovedregel for hele klasser og af 4-5 dages varighed


Holdstørrelser er typisk 12-16 elever, der kommer fra forskellige klasser. Klassens lærer deltager i forløbet. På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, dage og nøgleordet SP ZZ). Se tilmeldingsskema for en oversigt over uddannelser, områder og kursusuger. Kontakt evt. uddannelsesvejlederen i Uddannelse & Job.

Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole for at planlægge forløb. Ved tilmelding skal du udfylde tilmeldingsskema til hver af de uddannelsessteder, som klassen ønsker at besøge.

 Der er kan også søges om længere forløb henholdsvis:

  • 8. klasse højst 1 uge
  • 9. klasse højst 2 uger
  • 10. klasse højst 5 uger.

I ugerne til og med uge 41 vil elever i 9. og 10. klasse have fortrinsret.

Efter aftale med uddannelsesvejlederen kan enkelt-elever også tilmeldes.

Bemærk: Afbud mindre end 4 uger før kursusstart kan medføre, at skolen skal betale for kurset.