Introkurser i 8. klasse

I løbet af 8. klasse skal alle elever i 5 dage besøge forskellige ungdomsuddannelser


Samarbejdet mellem skoler og vejledning om disse introduktioner starter i forberedelsen af besøget og afsluttes i efterbehandlingen. Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole om det konkrete forløb.

Forløbet består af:

Dag 1: Introduktionen sker for hele klassen, hvor lærer og vejleder deltager. Aftal en dato i perioden fra uge 36 til 41 i 2019. Skills, der planlægges af Copenhagen Skills/Region Hovedstaden, er en del af introduktionen. Skills fokuserer på erhvervsuddannelserne.

Dag 2-4: De sidste fire dage bliver lagt i to moduler. De to moduler ligger i perioden fra uge 17 til 24 i 2020. Et modul foregår på en erhvervsuddannelse med introduktion til grundforløbet. Det andet modul foregår på en gymnasial uddannelse (Hhx, htx eller stx). 

På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, dage og nøgleordet ZZ). Kontakt evt. en uddannelsesvejleder i Uddannelse & Job.

Ved transport anvendes skolernes rejsekort.