Praktik i militæret

Elever kan søge om erhvervspraktik i Hæren, Søværnet eller i Flyvevåbnet på Sjælland, i Jylland eller på Bornholm


Praktikken varer en uge.

Praktikken er for elever der går i 9. og 10. klasse og som er 15-17 år. Det er elever i:

  • 8. klasse, der er 15 år på praktikdagen
  • 9. klasse, der er 14 år på praktikdagen
  • 10. klasse, der ikke er fyldt 18 år på praktikdagen.

Praktikken ligger i foråret mellem uge 2 og 15 (begge uger tæller med).

Ansøgning

Eleven skal udfylde ansøgningsskemaet. Skemaet kan også fås hos skolens uddannelsesvejleder.

Ansøgningen skal afleveres til uddannelsesvejlederen senest 5 uger før den første praktikuge starter.

Forsvarets krav

Forsvaret stiller nogle grundlæggende krav til praktikanten, der:

  • skal være selvkørende og deltage aktivt i praktikugen
  • ikke må have fysiske skader (fx forstuvede eller brækkede ben, arme)
  • kan deltage med sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, astma eller andre sygdomme, der er medicinkrævende. Instruktøren skal have det at vide senest ved ankomsten.

Der er ikke garanti for, at komme i praktik samme sted som skolekammeraterne. Elever kan kun deltage i militærpraktik én gang.

Praktiske oplysninger

Praktikanterne:

  • bor og spiser gratis på praktikstedet
  • er forsikret gennem Forsvaret og skolen
  • kan få udgifter til rejsen dækket (udfyld skema om refusion af transport og gem dokumentation for rejseudgifter)

Mandag før praktikugen starter vil du modtage en mail fra Forsvaret med informationer og praktiske oplysninger. Mailen bliver sendt til den mailadresse, som du skriver i ansøgningsskemaet.