Til forældre

Forældre spiller en meget vigtig rolle, når unge skal træffe valg - det gælder også valg af uddannelse og som støtte til den vejledning, som skolen og uddannelsesvejledningen giver. Uddannelse og job betyder meget for dit barns fremtid og er afgørende for om det kan forsørge sig selv fremover


7.-10. klasse

I udskolingen får eleverne gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til at vælge uddannelse eller job. Det er fx besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesser eller erhvervspraktik. Eleverne får også viden og kompetencer gennem fx oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Eleverne kan også få individuel vejledning fra skolens uddannelsesvejleder - særligt de, der har brug for at blive uddannelsesparat eller de, der gerne vil have afklaret sine muligheder og aktiviteter. Hver elev har sin personlige vejleder, som dit barn eller du kan kontakte. Find den personlige vejleder her.

I faget uddannelse og job lærer eleverne om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Og i vejledningsforløbene i 8.-10. klasse får I lavet den første uddannelsesplan og lærer, hvordan dit barn søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Eleverne skal også udfylder sin studievalgsportfolio, der vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Stoppet på ungdomsuddannelsen

Er dit barn stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra skolen. Herefter sender vi et brev til jer med tilbud om vejledning, så dit barn kan komme videre herfra.

Med meget få undtagelser har alle unge 15-17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Hvis undervisningspligten ikke overholdes kan I blive frataget ungeydelsen. Pligten til uddannelse og vejledning er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Din opgave som forældre er at samarbejde med dit barn, lærerne og vejlederen for at dit barn selv kan træffe de valg, der bedst gavner dit barns udvikling.

Hvis dit barn ikke går i skole og gerne vil tilmelde sig en ungdomsuddannelse kan I få hjælp hos uddannelsesvejlederen. Ansøgning sker på optagelse.dk. Se mere her.

Viden og inspiration

Der er mange måder at få inspiration til din forældreopgave. Alle unge - og forældre - er forskellige og behovet for viden og inspiration afhænger af den enkelte unge og den aktuelle situation. Du er altid velkommen til at kontakte Uddannelse & Job.

Nyttige links er blandt andet:

  • Uddannelsesguiden ug.dk finder du viden om uddannelserne, og adgang til eVejledning
  • På Dit barns fremtid får du inspiration til at tale med dit barn om valg af uddannelse
  • På FGU-Vestegnen og på ministeriets hjemmeside får du viden om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der fra 2019 erstatter produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU).
  • På ministeriets hjemmeside får du viden om Særligt tilrettelagt undervisning (STU) for blandt andre udviklingshæmmede.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du og/eller dit barn er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får I:

  • viden og vejledning om dit barns muligheder
  • tilbud, der kan udvikle dit barns interesser og kompetencer
  • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
  • viden om uddannelser, job, SU, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
  • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
  • kontakt med andre, der kan støtte dit barn, hvis det har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.