Strategi

Albertslund Kommunes uddannelses- og erhvervsvejledning til unge mellem 15 og 30 år tager afsæt i strategien Stærke valg - unges veje til uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025


Læs den her.