Om den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune (KUI)

Velkommen til Uddannelse & Job. Her finder du den kommunale ungeindsats, uddannelsesvejledningen og Jobcentrets ungeindsatser


Søg oplysninger om:

Eller læs meget mere om uddannelses- og jobvejledningen her.

Uddannelse & Job er også kontaktpunkt for de eksterne aktører, fx uddannelser, som har brug for information og samarbejde om ungeindsatsen. Én indgang i Uddannelse & Job ligger i Vognporten 2 i centrum af Albertslund.

Uddannelse & Job har ansvaret for den samlede uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunen (den kommunale ungeindsats KUI). Enheden koordinerer samarbejdet på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Det sker i en fast samarbejdsstruktur målrettet unges behov. I tre medarbejderteams tilrettelægges vejledningen og samarbejdet omkring hver enkelt ung. Desuden drøfter enhedslederne i lederforum det koordinerende samarbejde på tværs.

Uddannelse & Job er en del af området BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE (direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup) i afdelingen Borger & Arbejdsmarked (afdelingschef Jan Eriksen).

Se meget mere om uddannelse og job her.

Læs den her.

Søgetal for 2019 og måltal for 2020 er anført herunder.

 

Uddannelse Søgetal 2019 Måltal 2020
EUD* 17,8 20,1
Hele landet 20,1 -
Gymnasiale** 73,4 73,4
Hele landet 72,0 -
FGU og øvrige*** 4,3 4,3
Hele landet 3,2 -
Øvrige**** 4,5 3,0
Hele landet 4,7 -

* EUD indeholder Erhvervsuddannelser og EUX, **Gymnasiale indeholder både 2- og 3-årige uddannelser, *** FGU og øvrige indeholder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og før 2019 produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og VUC (voksenuddannelsescentre) og **** Øvrige indeholder ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Den kommunale Ungeindsats

Vejledningsloven/Kommunal indsats for unge under 25 år: Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder om uddannelsesvejledning, målgruppevurdering, kontaktperson og uddannelsesplan. LOV nr. 746 af 08/06/2018.

Uddannelsesvejledning

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Beskæftigelse

Iøvrigt

Uddannelse & Job, Vognporten 2, 2620 Albertslund.

Telefon: 43687494.

E-mail: uddannelseogjob@albertslund.dk

www.albertslund.dk/uddannelseogjob.

 

Uddannelse & Job har p.gr.a. restriktioner lukket for personlig henvendelse indtil videre.

Uddannelse & Job kan i stedet kontaktes telefonisk på 4368 7494 i tidsrummet:

* mandag-onsdag 9.00 til 15.00

* torsdag 9.00 til 14.00

* fredag 9.00 til 13.00.

 

Ledelse

Britta Vestergaard Lybech

Leder

Uddannelse & Job

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Direkte: 43 68 74 84

Mobil: 20 29 59 15