Om den kommunale ungeindsats i Albertslund Kommune (KUI)

Velkommen til Uddannelse & Job. Her finder du den kommunale ungeindsats, uddannelsesvejledningen og Jobcentrets ungeindsatser


Søg oplysninger om:

Eller læs meget mere om uddannelses- og jobvejledningen her.

Uddannelse & Job er også kontaktpunkt for de eksterne aktører, fx uddannelser, som har brug for information og samarbejde om ungeindsatsen. Én indgang i Uddannelse & Job ligger i Vognporten 2 i centrum af Albertslund.

Uddannelse & Job har ansvaret for den samlede uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunen (den kommunale ungeindsats KUI). Enheden koordinerer samarbejdet på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Det sker i en fast samarbejdsstruktur målrettet unges behov. I tre medarbejderteams tilrettelægges vejledningen og samarbejdet omkring hver enkelt ung. Desuden drøfter enhedslederne i lederforum det koordinerende samarbejde på tværs.

Uddannelse & Job er en del af området BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE (direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup) i afdelingen Borger & Arbejdsmarked (afdelingschef Jan Eriksen).

Se meget mere om uddannelse og job her.

Læs den her.

Den kommunale Ungeindsats

Vejledningsloven/Kommunal indsats for unge under 25 år: Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder om uddannelsesvejledning, målgruppevurdering, kontaktperson og uddannelsesplan. LOV nr. 746 af 08/06/2018.

Uddannelsesvejledning

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Beskæftigelse

Iøvrigt

Uddannelse & Job, Vognporten 2, 2620 Albertslund.

Telefon: 43687494.

E-mail: uddannelseogjob@albertslund.dk

www.albertslund.dk/uddannelseogjob.

 

Uddannelse & Job har begrænset åbningstid.

Vi har åbent for personlig henvendelse mandag til fredag fra kl. 10.00-12.00.

Udenfor dette tidsrum kan du kontakte Uddannelse & Job på tlf. 4368 7494.

 

* mandag-onsdag 9.00 til 15.00

* torsdag 9.00 til 14.00

* fredag 9.00 til 13.00.

 

Ledelse

Britta Vestergaard Lybech

Leder

Uddannelse & Job

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Direkte: 43 68 74 84

Mobil: 20 29 59 15

Søgetal for 2019 og måltal for 2020 er anført herunder.

 

Uddannelse Søgetal 2019 Måltal 2020
EUD* 17,8 20,1
Hele landet 20,1 -
Gymnasiale** 73,4 73,4
Hele landet 72,0 -
FGU og øvrige*** 4,3 4,3
Hele landet 3,2 -
Øvrige**** 4,5 3,0
Hele landet 4,7 -

* EUD indeholder Erhvervsuddannelser og EUX, **Gymnasiale indeholder både 2- og 3-årige uddannelser, *** FGU og øvrige indeholder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og før 2019 produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og VUC (voksenuddannelsescentre) og **** Øvrige indeholder ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.