Love og retningslinjer

Uddannelse & Job arbejder med baggrund i flere lovgivninger, der omfatter unge mellem 15 og 30 år.


Den kommunale Ungeindsats

Vejledningsloven/Kommunal indsats for unge under 25 år: Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder om uddannelsesvejledning, målgruppevurdering, kontaktperson og uddannelsesplan. LOV nr. 746 af 08/06/2018.

Uddannelsesvejledning

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Beskæftigelse

Iøvrigt