Til elever i 7.-10. klasse

For langt de fleste er uddannelse eller et fast job en af de vigtigste faktorer for at kunne leve et selvstændigt liv. Et liv, hvor de forsørger sig selv


Er du elev i 7.-10. klasse får du vejledning til at vælge uddannelse eller job. Det sker fx ved oplæg i klassen. Det kan også være på besøg på ungdomsuddannelser, på messer eller gennem erhvervspraktik. Du får også vejledning i klassen. Det kan være oplæg om uddannelserne. Det kan også være inspiration til at søge viden mere viden. Eller det kan være øvelser, der giver dig indsigt i dine styrker og interesser.

Du kan også tale med skolens uddannelsesvejleder. Særligt hvis du har brug for at blive uddannelsesparat. Eller hvis du gerne vil have afklaret dine muligheder og aktiviteter. Find din personlige vejleder her.

I faget Uddannelse og Job lærer du om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Og du laver din uddannelsesplan. I skolen lærer du også, hvordan du bliver optaget på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Dine forældre, lærere eller vejlederen vil støtte dig, når du udfylder din studievalgsportfolio. Den skal vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge mellem 15 og 17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Dine forældre skal hjælpe dig. Hvis du ikke overholder undervisningspligten kan de miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig. Og kommunen skal registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også afgøre om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven. Loven skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Både du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

  • viden og vejledning om dine muligheder
  • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
  • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
  • viden om uddannelser og job
  • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
  • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.