Til elever i 7.-10. klasse

For langt de fleste er uddannelse eller et fast job en af de vigtigste faktorer for at kunne leve et selvstændigt liv, hvor de forsørger sig selv. Med viden om job og arbejdsmarked, introduktion til uddannelser, m.m. lærer forældre, lærere og vejledere dig at træffe gode valg om uddannelse og job


Er du elev i 7.-10. kl. får du gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til at vælge uddannelse eller job. Det er fx besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesser eller erhvervspraktik. Du får også vejledning i klassen gennem fx oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Du kan også få individuel vejledning fra skolens uddannelsesvejleder - særligt hvis du har brug for at blive uddannelsesparat eller hvis du gerne vil have afklaret dine muligheder og aktiviteter. Find din personlige vejleder her.

I faget uddannelse og job lærer du om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. I vejledningsforløbet finder du ud af, hvordan du laver din uddannelsesplan eller søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Dine forældre, lærere eller vejlederen vil også støtte dig, når du udfylder din studievalgsportfolio, der vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og dine forældre eller anden forældremyndighed skal hjælpe dig. Hvis du er mellem 15-17 år og ikke overholder undervisningspligten kan dine forældre miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig, men også registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også træffe afgørelse om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og både du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

  • viden og vejledning om dine muligheder
  • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
  • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
  • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
  • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
  • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.