Uddannelse og job

I Albertslund Kommune kan du tale med en vejleder eller en jobkonsulent i Uddannelse & Job. Kom forbi i Vognporten eller ring til os. Tjek også siderne herunder


Er du elev i 7.-10. kl. får du gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til at vælge uddannelse eller job. Det er fx besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesser eller erhvervspraktik. Du får også vejledning i klassen gennem fx oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Du kan også få individuel vejledning fra skolens uddannelsesvejleder - særligt hvis du har brug for at blive uddannelsesparat eller hvis du gerne vil have afklaret dine muligheder og aktiviteter. Find din personlige vejleder her.

I faget uddannelse og job lærer du om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. I vejledningsforløbet finder du ud af, hvordan du laver din uddannelsesplan eller søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Dine forældre, lærere eller vejlederen vil også støtte dig, når du udfylder din studievalgsportfolio, der vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og dine forældre eller anden forældremyndighed skal hjælpe dig. Hvis du er mellem 15-17 år og ikke overholder undervisningspligten kan dine forældre miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig, men også registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også træffe afgørelse om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og både du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra den skole, du gik på. Herefter sender vi et brev til dig med tilbud om vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte din personlige vejleder, ringe til Uddannelse & Job eller komme forbi i Vognporten 2, hvor Uddannelse & Job holder til.

Dine aktiviteter

Albertslund Kommune har brug for at vide om du er i gang med en uddannelse, arbejder eller deltager i anden aktivitet rettet mod uddannelse. Har du afbrudt din uddannelse skal du nu kontakte Uddannelse & Job. Du kan:

 • ringe direkte til din personlige vejleder
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet. Vejlederen kan også svare på spørgsmål og give gode råd
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Hvis du ikke går i skole og gerne vil tilmelde dig en ungdomsuddannelse kan du få hjælp hos uddannelsesvejlederen. Ansøgning sker på optagelse.dk. Se mere her.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og dine forældre eller anden forældremyndighed skal hjælpe dig. Hvis du er mellem 15-17 år og ikke overholder undervisningspligten kan dine forældre miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig, men også registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også træffe afgørelse om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og du er altid velkommen til at kontakte os. Her får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Ledig

Uddannelse & Job giver dig råd og vejledning om jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen. Vi holder til i Vognporten 2. Du kan bruge computerne i forhallen til at søge uddannelseshjælp og job. Der er printer og scanner til begge computere. 

I Jobhuset kan du få åben rådgivning. Jobhuset finder du på Roskildevej 163, 2. sal.

Støtte til forsørgelse

Hvis du står uden arbejde, uden uddannelse eller aktivitet kan du søge om støtte til at forsørge dig selv mens du søger job eller uddannelse. Hvilken støtte du evt. kan få afhænger af din situation. Læse mere om ydelserne, henholdsvis:

Er du under uddannelse kan du søge om at få statens uddannelsesstøtte (SU).

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra den skole, du gik på. Herefter sender vi et brev til din e-boks med tilbud om vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte din personlige vejleder, ringe til Uddannelse & Job eller komme forbi i Vognporten 2, hvor Uddannelse & Job holder til.

Dine aktiviteter

Albertslund Kommune har brug for at vide om du er i gang med en uddannelse, arbejder eller deltager i anden aktivitet rettet mod uddannelse. Har du afbrudt din uddannelse skal du nu kontakte Uddannelse & Job. Du kan:

 • ringe direkte til din personlige vejleder
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet. Vejlederen kan også svare på spørgsmål og give gode råd
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Mentor

Måske har du brug for en mentor der kan støtte dig. Spørg i Uddannelse & Job hvordan en mentor kan styrke dig lige nu og hjælpe dig til videre mod uddannelse eller job. Læs mere om Albertslund Kommunes mentorer her.

Brug vejlederen eller jobkonsulenten

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og du er altid velkommen til at kontakte os. Her får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

7.-10. klasse

I udskolingen får eleverne gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til at vælge uddannelse eller job. Det er fx besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesser eller erhvervspraktik. Eleverne får også viden og kompetencer gennem fx oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Eleverne kan også få individuel vejledning fra skolens uddannelsesvejleder - særligt de, der har brug for at blive uddannelsesparat eller de, der gerne vil have afklaret sine muligheder og aktiviteter. Hver elev har sin personlige vejleder, som dit barn eller du kan kontakte. Find den personlige vejleder her.

I faget uddannelse og job lærer eleverne om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Og i vejledningsforløbene i 8.-10. klasse får I lavet den første uddannelsesplan og lærer, hvordan dit barn søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Eleverne skal også udfylder sin studievalgsportfolio, der vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Stoppet på ungdomsuddannelsen

Er dit barn stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra skolen. Herefter sender vi et brev til jer med tilbud om vejledning, så dit barn kan komme videre herfra.

Med meget få undtagelser har alle unge 15-17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Hvis undervisningspligten ikke overholdes kan I blive frataget ungeydelsen. Pligten til uddannelse og vejledning er beskrevet i vejledningsloven, der skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Din opgave som forældre er at samarbejde med dit barn, lærerne og vejlederen for at dit barn selv kan træffe de valg, der bedst gavner dit barns udvikling.

Hvis dit barn ikke går i skole og gerne vil tilmelde sig en ungdomsuddannelse kan I få hjælp hos uddannelsesvejlederen. Ansøgning sker på optagelse.dk. Se mere her.

Viden og inspiration

Der er mange måder at få inspiration til din forældreopgave. Alle unge - og forældre - er forskellige og behovet for viden og inspiration afhænger af den enkelte unge og den aktuelle situation. Du er altid velkommen til at kontakte Uddannelse & Job.

Nyttige links er blandt andet:

 • Uddannelsesguiden ug.dk finder du viden om uddannelserne, og adgang til eVejledning
 • På Dit barns fremtid får du inspiration til at tale med dit barn om valg af uddannelse
 • På FGU-Vestegnen og på ministeriets hjemmeside får du viden om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der fra 2019 erstatter produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU).
 • På ministeriets hjemmeside får du viden om Særligt tilrettelagt undervisning (STU) for blandt andre udviklingshæmmede.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du og/eller dit barn er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får I:

 • viden og vejledning om dit barns muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dit barns interesser og kompetencer
 • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, SU, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dit barn, hvis det har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Du kan kontakte Uddannelse & Job ved at:

 • ringe direkte til din personlige vejleder (15-25 år)
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning og du er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • et møde med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, SU, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.