Uddannelse og job

I Albertslund Kommune kan du tale med en vejleder eller en jobkonsulent i Uddannelse & Job. Kom forbi i Vognporten eller ring til os. Tjek også siderne herunder


Er du elev i 7.-10. klasse får du vejledning til at vælge uddannelse eller job. Det sker fx ved oplæg i klassen. Det kan også være på besøg på ungdomsuddannelser, på messer eller gennem erhvervspraktik. Du får også vejledning i klassen. Det kan være oplæg om uddannelserne. Det kan også være inspiration til at søge viden mere viden. Eller det kan være øvelser, der giver dig indsigt i dine styrker og interesser.

Du kan også tale med skolens uddannelsesvejleder. Særligt hvis du har brug for at blive uddannelsesparat. Eller hvis du gerne vil have afklaret dine muligheder og aktiviteter. Find din personlige vejleder her.

I faget Uddannelse og Job lærer du om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Og du laver din uddannelsesplan. I skolen lærer du også, hvordan du bliver optaget på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Dine forældre, lærere eller vejlederen vil støtte dig, når du udfylder din studievalgsportfolio. Den skal vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Hvad siger loven

Med meget få undtagelser har alle unge mellem 15 og 17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Dine forældre skal hjælpe dig. Hvis du ikke overholder undervisningspligten kan de miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig. Og kommunen skal registrere hvad du er i gang med. Kommunen skal også afgøre om ungeydelsen skal udbetales, hvis en ung ikke overholder pligten.

Pligten til uddannelse er beskrevet i vejledningsloven. Loven skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Både du og dine forældre er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser og job
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune besked fra den skole, du gik på. Herefter sender vi et brev til dig. Brevet giver dig tilbud om vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte din personlige vejleder. Du kan også ringe til Uddannelse & Job. Eller du kan komme forbi i Vognporten 2, hvor Uddannelse & Job holder til.

Dine aktiviteter

Albertslund Kommune har brug for at vide om du er i gang med en uddannelse, arbejder eller deltager i anden aktivitet rettet mod uddannelse. Har du afbrudt din uddannelse skal du nu kontakte Uddannelse & Job. Du kan:

 • ringe direkte til din personlige vejleder
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-13.00.

Hvis du ikke går i skole og gerne vil tilmelde dig en uddannelse kan du få hjælp hos vejlederen. Ansøgning sker på optagelse.dk. Se mere her.

Hvad siger loven

Næsten alle unge mellem 15-17 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Dine forældre skal hjælpe dig. Hvis du ikke overholder pligten kan de miste ungeydelsen.

Albertslund Kommune skal både informere og vejlede dig. Men vi skal også registrere, hvad du er i gang med. Kommunen skal også afgøre om ungeydelsen skal udbetales, hvis pligten ikke bliver overholdt.

Uddannelsespligten er beskrevet i vejledningsloven. Loven skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for dig og for samfundet.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte os. Her får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser og job
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Ledig

Uddannelse & Job giver dig råd og vejledning. Kontakt os, når du vil søge job og vide, hvordan virksomheder rekrutterer. Vi holder til i Vognporten 2. Du kan bruge computerne i forhallen til at søge uddannelseshjælp og job. Der er printer og scanner til begge computere.

I Jobhuset kan du få åben rådgivning. Jobhuset finder du på Roskildevej 163, 2. sal.

Støtte til forsørgelse

Kontakt os, hvis du står uden arbejde eller uden uddannelse. Du kan søge om støtte til at forsørge dig selv, mens du søger job eller uddannelse. Hvilken støtte du eventuelt kan få afhænger af din situation. Læs mere om:

Er du under uddannelse kan du søge om at få statens uddannelsesstøtte (SU).

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra den skole, du gik på. Herefter sender vi et brev til din e-boks med tilbud om vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte din personlige vejleder. Du kan også ringe til Uddannelse & Job. Eller du kan komme forbi i Vognporten 2. Her holder vejlederne og jobkonsulenterne til.

Dine aktiviteter

Albertslund Kommune har brug for at vide om du er i gang med en uddannelse, arbejder eller deltager i anden aktivitet rettet mod uddannelse. Har du afbrudt din uddannelse skal du nu kontakte Uddannelse & Job. Du kan:

 • ringe direkte til din personlige vejleder
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Mentor

Måske har du brug for en mentor der kan støtte dig. Spørg i Uddannelse & Job hvordan en mentor kan styrke dig lige nu. Eller hvordan en mentor kan hjælpe dig til videre mod uddannelse eller job. Læs mere om Albertslund Kommunes mentorer her.

Brug vejlederen eller jobkonsulenten

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte os. Her får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

7.-10. klasse

I udskolingen får eleverne hjælp og inspiration til at vælge uddannelse eller job. Det får de gennem vejledning og oplæg i klassen. Eller ved besøg på ungdomsuddannelser og messer. Det kan også være gennem erhvervspraktik. Eleverne får også viden og kompetencer på andre måder. For eksempel gennem oplæg om uddannelsessystemet. Eller som inspiration til at søge mere information om uddannelse og job. Endelig kan det også være gennem øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Eleverne kan også få vejledning fra skolens vejleder. Særligt de elever, der har brug for at blive uddannelsesparate. Eller de elever, der gerne vil have afklaret egne muligheder. Hver elev har sin personlige vejleder, som du eller dit barn kan kontakte. Find den personlige vejleder her.

I faget Uddannelse og Job lærer eleverne om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. I vejledningen i 8.-10. klasse får I lavet den første uddannelsesplan. Her lærer i også, hvordan dit barn søger ind på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk. Eleverne skal også udfylder sin studievalgsportfolio. Den vedlægges som bilag på optagelse.dk.

Stoppet på ungdomsuddannelsen

Er dit barn stoppet på en ungdomsuddannelse, får Albertslund Kommune automatisk besked fra skolen. Herefter sender vi et brev til jer med tilbud om vejledning. Det er en hjælptil at komme videre herfra.

Næsten alle unge mellem 15 og 17 år har undervisningspligt. Det vil sige, at den unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Hvis pligten ikke overholdes kan I blive frataget ungeydelsen. Pligten er beskrevet i vejledningsloven. Den skal sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til gavn for den enkelte og for samfundet.

Din opgave som forældre er at samarbejde med dit barn, lærerne og vejlederen. Barnet skal lære selv at træffe de valg, der bedst gavner dets udvikling.

Hvis dit barn ikke går i skole og gerne vil melde sig en uddannelse kan I få hjælp hos vejlederen. I skal søge på optagelse.dk. Se mere her.

Viden og inspiration

Der er mange måder at få inspiration til din forældreopgave. Alle unge er forskellige og behovet for inspiration er forskellige. Det afhænger af den enkelte unge og den situationen. Tilsvarende er forældre også forskellige. Du er altid velkommen til at kontakte Uddannelse & Job.

Nyttige links er blandt andet:

 • Uddannelsesguiden ug.dk finder du viden om uddannelserne. Her er også adgang til eVejledning
 • På Dit barns fremtid får du inspiration til at tale med dit barn om valg af uddannelse
 • På FGU-Vestegnen får du viden om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den har fra 2019 erstattet produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser (EGU). Den har også erstattet kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • På ministeriets hjemmeside får du viden om Særligt tilrettelagt undervisning (STU). Det er blandt andet for udviklingshæmmede.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du og/eller dit barn er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får I:

 • viden og vejledning om dit barns muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dit barns interesser og kompetencer
 • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dit barn, hvis det har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Du kan kontakte Uddannelse & Job ved at:

 • ringe direkte til din personlige vejleder (15-25 år)
 • ringe til 43687494 og spørge efter en vejleder, der kan registrere din aktivitet
 • komme ind i Vognporten 2. Vi har åben mandag til onsdag 9.00-15.00 samt torsdag og fredag 9.00-14.00.

Brug vejlederen

I Uddannelse & Job står vi klar med inspiration og vejledning. Du er altid velkommen til at kontakte os. Hos os får du:

 • viden og vejledning om dine muligheder
 • tilbud, der kan udvikle dine interesser og kompetencer
 • en aftale med en vejleder eller en jobkonsulent
 • viden om uddannelser, job, kontant- og uddannelseshjælp, m.m.
 • hjælp til at søge ind på en uddannelse, finde et job eller fx skrive en ansøgning
 • kontakt med andre, der kan støtte dig, hvis du har det svært med fx rusmidler, sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.