Tilbud til skolebørn (6-17 år)

Sundhedsplejen i Albertslund tilbyder forebyggende og sundhedsfremmende samtaler og undersøgelser i løbet af barnets skoleforløb.


Skolesundhedsplejen

Formålet med tilbuddet er, at få lavet en vurdering af barnets sundhed og trivsel og få talt om forhold der har betydning for barnets skolegang.

Hvis du vil se, hvem der er fast sundhedsplejerske på dit barns skole, kan du finde en oversigt her

Skolesundhedsplejens hovedaktiviteter består af:

  1. Individuelle samtaler og undersøgelser
  2. Sundhedsundervisning/ sundhedspædagogik
  3. Åben konsultation

Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Albertslund

Sundhedsplejersken indkalder alle elever til samtale og undersøgelser på følgende klassetrin:

  • 0. klasse: (indskoling)
  • 1. klasse
  • 6. klasse
  • 8. klasse: (udskoling)

Sundhedsplejens tilbud på øvrige klassetrin:

  • 4. klasse: screening af højde og vægt
  • 2. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 7. klasse og 9. klasse: Tilbud om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning. Dette tilbydes og koordineres med klasselærerne på skolerne.

Ved indskolingsundersøgelsen får eleven blandt andet undersøgt syn, hørelse, motorik og barnet vil blive målt og vejet. Forældre inviteres til at deltage ved indskolingsundersøgelsen.

I de større klasser bliver eleverne inviteret til sundhedssamtale og undersøgelse alene, men forældre er selvfølgelig altid velkomne til at deltage.

Indholdet af de rutinemæssige samtaler og undersøgelser er tilpasset Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og barnet vil i løbet af skoleforløbet blive tilbudt screeninger, samtaler og undersøgelser (højde, vægt samt syn og hørelse på udvalgte klassetrin). Derudover tager vi en snak med eleverne om, hvad der er vigtigt i deres liv her og nu. Det kan være skoletrivsel, venner, familie, fritid, sport, søvn, spisevaner, pubertet, rygning og alkohol mm.

Sundhedsplejen vil også kunne støtte og vejlede i emner, der er vigtige for barnets sundhed og henvise til andre faggrupper, hvis der er behov for det.

Grundet COVID-19 vil det ikke være muligt at give alle børn det vanlige tilbud på skolerne i skoleåret 2019/2020, der vil derfor blive lavet en løbende prioritering - kontakt sundhedsplejersken på dit barns skole, hvis I har behov for råd og vejledning.

Special- og modtagerklasser

Special- og modtagerklasser modtager samme tilbud som øvrige klasser.

Tilbuddet tilrettelægges ud fra barnets alder, så det svarer til Sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne.

Ungdomsskolen

Modtager Sundhedsplejens generelle tilbud om udskoling, behovssamtaler og sundhedspædagogik

Brøndagerskolen

På Brøndagerskolen vil samtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken være tilpasset det enkelte barns udviklingstrin, og eleverne vil blive tilset af sundhedsplejersken i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at de vil modtage et tilbud, som er svarende til Sundhedsplejens generelle tilbud på kommunens øvrige skoler.

Samtaler og undersøgelser ved sundhedsplejersken kan indebære en generel snak om elevens fysiske og psykiske trivsel og emner som hygiejne, pubertet, kost mv. Indholdet i samtalen tilpasses elevernes alder og funktionsniveau. Desuden vil eleverne få foretaget syns- og høreprøver, samt blive målt og vejet i det omfang det er muligt.

Samtalerne kan også tage udgangspunkt i emner, I som forældre ønsker, at sundhedsplejersken drøfter med jeres barn. Når jeres barn indkaldes til samtale og undersøgelse, vil i modtage besked forud for undersøgelsen, og hvis I ønsker at deltage, kan I henvende jer til sundhedsplejersken eller personalet i jeres barns gruppe.

Konsultation med klasselærer

Efter de rutinemæssige samtaler og undersøgelser i løbet af barnets skolegang, vil sundhedsplejersken have opfølgende samtaler med barnets klasselærer, hvis der er opmærksomheder, der har betydning for barnets sundhed, trivsel og skolegang. Forældre vil blive informeret herom forud for samtalerne og sundhedsplejersken vil indhente samtykke

Behovssamtaler og undersøgelser

Ved behov kan tilbydes ekstra samtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen. Forældre vil blive informerede herom, og der vil blive indhentet samtykke.

Sundhedsundervisning

Sundhedsplejen tilbyder sundhedsundervisning til udvalgte klassetrin i relevante emner, der handler om sundhed.

Det kan være undervisning om hygiejne, smitte og håndvask, venskaber, pubertet, alkohol, seksualitet og prævention, sundhedseksperimentarium m.m.
Undervisningen kan foregå i klassen eller i små grupper.

Sundhedsplejersken er lærerens nærmeste samarbejdspartner i faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og har input til hvordan Fælles mål kan udmøntes konkret.

Åben konsultation

Åben Konsultation er et let tilgængeligt tilbud, hvor børn/unge og deres forældre har mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger med sundhedsplejersken, blive undersøgt og få sundhedsfaglig støtte og vejledning 'her og nu'.

Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om vægt, støtte til vægttab, trivsel i klassen eller hjemme, skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien, pubertet, prævention og meget mere.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på via Sundhedsvejen.dk, Aula eller ved at eleven lægger en seddel i postkassen uden for Sundhedsplejens kontor. Sundhedsplejersken kan også kontaktes pr. telefon. Find din sundhedsplejerske her