Tilbud til skolebørn (6-17 år)

Den kommunale sundhedstjeneste er et tilbud til alle børn, der går i skole i Albertslund


Alle skoler i Albertslund har faste sundhedsplejersker tilknyttet, som undersøger og vejleder børnene og deres forældre. Se oversigt over ansatte i sundhedsplejen(link)

Skolesundhedsplejens hovedaktiviteter er tredelte:
1. Individuelle undersøgelser og samtaler
2. Sundhedsundervisning
3. Åben konsultation

Individuelle undersøgelser og samtaler
Sundhedsplejersken indkalder alle elever til undersøgelser og samtaler i 0., 1., 5. og 8. klasse.
I både 0. og 1. klasse inviteres forældrene til at deltage sammen med barnet. Formålet er, at få lavet en vurdering af barnets helbred og trivsel og få talt om forhold der har betydning for barnets skolegang. Barnet får blandt andet undersøgt syn, hørelse og motorik og blive målt og vejet.
Sundhedsplejen vil også kunne støtte og vejlede i emner der er vigtige for barnets sundhed og henvise til andre faggrupper, hvis der er behov for det.

I de større klasser bliver eleverne inviteret til sundhedssamtale og undersøgelse alene, men forældre er selvfølgelig altid velkomne til at deltage.
Eleverne bliver målt og vejet ved undersøgelserne og får undersøgt syn og hørelse på nogle klassetrin. Derudover tager vi en snak med eleverne om, hvad der er vigtigt i deres liv her og nu. Det kan være skoletrivsel, venner, familie, fritid, sport, søvn, spisevaner, pubertet, rygning og alkohol m.m.
I 3. klasse foregår samtalerne i små grupper, her vejes og måles alle også.

Nogle børn kan have brug for at blive undersøgt eller tale med os flere gange efter aftale med forældrene.

Sundhedsundervisning
Sundhedsplejen tilbyder sundhedsundervisning til alle klassetrin i relevante emner, der handler om sundhed. Det kan være hygiejne, smitte og håndvask, venskaber, pubertet, alkohol, seksualitet og prævention, sundhedseksperimentarium m.m.
Undervisningen kan foregå i klassen eller i små grupper.
Sundhedsplejersken er lærerens nærmeste samarbejdspartner i faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og har input til hvordan Fælles Mål kan udmøntes konkret.

Åben konsultation
Åben Konsultation er et let tilgængeligt tilbud, hvor børn/unge og deres forældre har mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger med sundhedsplejersken, blive undersøgt og få sundhedsfaglig støtte og vejledning 'her og nu'. Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om vægt, støtte til vægttab, trivsel i klassen eller hjemme, skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien, pubertet, prævention og meget mere.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på mail, sms eller ved at eleverne lægges en seddel i postkassen uden for sundhedsplejens kontor. Se oversigt over ansatte i sundhedsplejen(link)

Andet samarbejde med skolen
Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige samarbejde, herunder Rådsmøder.

Udover ovenstående tilbud til børn og forældre, er sundhedsplejersken sundhedsfagligkonsulent for skolen. Sundhedsplejersken kan bruges i forhold til en overordnet drøftelse af elevernes sundhed og trivsel og generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på skolen, herunder hygiejne.