Tilbud til skolebørn (6-17 år)

Den kommunale Sundhedstjeneste er et tilbud til alle børn, der går i skole i Albertslund kommune. Læs om Sundhedsplejens tilbud til skolebørn her


Skolesundhedsplejen

Alle skoler i Albertslund Kommune har faste sundhedsplejersker tilknyttet

Sundhedsplejerskerne tilbyder samtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske øvelser.

Hvis du vil se, hvem der er fast sundhedsplejerske på dit barns skole, kan du finde en oversigt her

Skolesundhedsplejens hovedaktiviteter består af:
1. Individuelle samtaler og undersøgelser
2. Sundhedsundervisning/ sundhedspædagogik
3. Åben konsultation

Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Albertslund
Sundhedsplejersken indkalder alle elever til samtale og undersøgelser på følgende klassetrin:

0. klasse: (indskoling)

1. klasse

6. klasse

8. klasse: (udskoling)

Sundhedsplejens tilbud på øvrige klassetrin:

4. klasse: screening af højde og vægt

2. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 7. klasse og 9. klasse: Tilbud om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning. Dette tilbydes og koordineres med klasselærerne på skolerne.


I 0. og 1. klasse inviteres forældre til at deltage sammen med barnet.

Formålet med tilbuddet er, at få lavet en vurdering af barnets sundhed og trivsel og få talt om forhold der har betydning for barnets skolegang.

Ved indskolingsundersøgelsen får blandt andet undersøgt syn, hørelse, motorik og barnet vil blive målt og vejet.

I de større klasser bliver eleverne inviteret til sundhedssamtale og undersøgelse alene, men forældre er selvfølgelig altid velkomne til at deltage.

Indholdet af de rutinemæssige samtaler og undersøgelser er tilpasset Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og barnet vil i løbet af skoleforløbet blive tilbudt screeninger, samtaler og undersøgelser (højde, vægt samt syn og hørelse på udvalgte klassetrin) svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover tager vi en snak med eleverne om, hvad der er vigtigt i deres liv her og nu. Det kan være skoletrivsel, venner, familie, fritid, sport, søvn, spisevaner, pubertet, rygning og alkohol mm.

Sundhedsplejen vil også kunne støtte og vejlede i emner, der er vigtige for barnets sundhed og henvise til andre faggrupper, hvis der er behov for det.

Konsultation med klasselærer

Efter de rutinemæssige samtaler og undersøgelser i løbet af barnets skolegang, vil sundhedsplejersken have opfølgende samtaler med barnets klasselærer, hvis der er opmærksomheder, der har betydning for barnets sundhed, trivsel og skolegang. Forældre vil blive informeret herom forud for samtalerne og sundhedsplejersken vil indhente samtykke.

Behovssamtaler og undersøgelser

Ved behov kan tilbydes ekstra samtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen. Forældre vil blive informerede herom, og der vil blive indhentet samtykke.

Sundhedsundervisning
Sundhedsplejen tilbyder sundhedsundervisning til udvalgte klassetrin i relevante emner, der handler om sundhed.

Det kan være undervisning om hygiejne, smitte og håndvask, venskaber, pubertet, alkohol, seksualitet og prævention, sundhedseksperimentarium m.m.
Undervisningen kan foregå i klassen eller i små grupper.

Sundhedsplejersken er lærerens nærmeste samarbejdspartner i faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og har input til hvordan Fælles mål kan udmøntes konkret.

Åben konsultation
Åben Konsultation er et let tilgængeligt tilbud, hvor børn/unge og deres forældre har mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger med sundhedsplejersken, blive undersøgt og få sundhedsfaglig støtte og vejledning 'her og nu'.

Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om vægt, støtte til vægttab, trivsel i klassen eller hjemme, skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien, pubertet, prævention og meget mere.

Sundhedsplejersken kan kontaktes på via Sundhedsvejen.dk, Aula eller ved at eleven lægger en seddel i postkassen uden for Sundhedsplejens kontor. Sundhedsplejersken kan også kontaktes pr. telefon. Find din sundhedsplejerske her