Tilbud til gravide, spæd- og småbørn (0-5 år)

Sundhedsplejen har bl.a. tilbud om hjemmebesøg, gruppetilbud, Åbent hus og Ammerådgivning til alle børnefamilier, der har bopæl i Albertslund kommune. Læs mere om vores tilbud her.


Tilbuddene her er til alle familier, der har fået børn og bor i Albertslund Kommune

Du/ I vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske, når vi har modtaget en fødselsanmeldelse på jeres barn fra hospitalet - dette sker automatisk med dit samtykke.

Alle familier i Albertslund Kommune får tilbudt ca. 6 hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, mens barnet er mellem 0 og 1 år gammelt.

Første kontakt

Barselsvagten vil kontakte jer med henblik på at aftale et barselsbesøg, når jeres barn er mellem 3-6 dage gammelt.

Barselsbesøget er et kort besøg med fokus på barnets spisning og trivsel umiddelbart efter fødslen. Efter barselsbesøget vil I blive kontaktet af jeres faste sundhedsplejerske med tilbud om hjemmebesøg.

Hjemmebesøg af sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken følger barnets udvikling og vejleder om barnets pleje, spisning, sundhed og sygdom ud fra den enkelte families behov.

I første leveår tilbydes følgende hjemmebesøg (efter barselsbesøget):

  • Etableringsbesøg (ca. inden for 14 dage)
  • 3 ugers besøg
  • 2-3 måneders besøg
  • 4-6 måneders besøg
  • 8-10 måneders besøg

Sundhedsplejersken undersøger bl.a. barnets motoriske udvikling og undersøger barnets sociale kontakt. Sundhedsplejersken anvender standardiserede screeninger til dette (ADBB) ved 2-3 måneders besøget, 4-6 måneders besøget og 8-10 måneders besøget. Sundhedsplejersken foretager desuden en BOEL-undersøgelse når barnet er 8-10 måneder gammelt.

Ved behov kan der tilbydes flere besøg såfremt sundhedsplejersken vurderer, at det er relevant.

Screening for efterfødselsreaktion

Når barnet er ca. 2 måneder gammelt tilbyder sundhedsplejersken begge forældre en samtale med udgangspunkt i et spørgeskema (EPDS og Gotland), som kan være med til at afklare om moderen eller faderen har en efterfødselsreaktion. Hvis der er tegn på efterfødselsreaktion hos mor eller far, tilbydes yderligere støtte.

Børn der er født for tidligt

Familier med børn født før uge 37 tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med at have et for tidligt født barn. Sundhedsplejerskerne har et samarbejde med vores børneterapeuter vedr. børn, der er født for tidligt.

Mødregrupper

Sundhedsplejen tilbyder at arrangere mødregrupper til mødre med nyfødte børn, grupperne startes op, når der er 4-6 børn i en gruppe. I grupperne deltager både førstegangs- og flergangsfødende kvinder. I mødregruppen kan I udveksle erfaringer og støtte hinanden. Der vil være deltagelse af sundhedsplejersken ved første møde.

Åbent hus – hver mandag

Alle familier kan komme og få råd og vejledning i Sundhedsplejen åbne hus. Du skal ikke melde dig til på forhånd, du kan bare møde op. Her kan du også møde andre familier og udveksle erfaringer og danne netværk.

  • Mandag: Kl.9.30-11.30

Adresse:

Sundhedsplejen
Damgårdsvej 18
2620 Albertslund

Der er fast 2 sundhedsplejersker tilstedte i Åbent hus og vi holder oplæg om mad til småbørn den sidste mandag i hver måned. En gang om måneden drøftes et særligt emne i Åbent hus, fx sprog, motorik, opdragelse mm. – spørg din sundhedsplejerske

Temaer i Sundhedsplejens Åbne hus 2020
27/1: Tandplejen v/ Tandlægen
24/2: Bevægelse med dit barn v/Børneterapien
30/3: Børns søvn v/ Sundhedsplejen.
27/4: Mad og spisevaner v/Sundhedsplejen
27/5: Leg, guidning  og samvær med dit barn v/ Sundhedsplejen
29/6: På ferie med dit barn v/Sundhedsplejen
31/8: Tandplejen v/ Tandlægen
28/9: Syge børn v/ Sundhedsplejen
26/10: Bevægelse med dit barn v/ Børneterapien
26/11: Børns søvn v/Sundhedsplejen

Ammerådgivningen – hver fredag

  • Fredag: kl. 12.00 og 13.30

Adresse:

Sundhedsplejen
Damgårdsvej 18
2620 Albertslund

Ammerådgivningen er et tilbud til familier der har behov for støtte til amning fx:

• Behov for at få tjekket barnets sutteteknik, gulsot, sløve børn, urolige børn o.l.

• Mødre der har problemer med fx sår og revner på brystvorterne, smerter ved amning, tidligere svære ammeforløb,    for meget mælk eller tvivl om for lidt mælk, brystbetændelse mm.

• Familier der er i tvivl om, hvornår barnet har brug for andet end brystmælk

• Familier der venter barn og har brug for ekstra viden og støtte i forhold til amning Du skal ikke melde dig til, du kan bare møde op.

 

Sundhedsplejens øvrige tilbud som kræver henvisning

 

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg ved særlige behov. Her har du/I mulighed for at drøfte spørgsmål i forbindelse med graviditeten og det kommende barn. Hvis I ønsker at få graviditetsbesøg, kan I henvende jer til Sundhedsplejen, hvor sundhedsplejersken vil lave en faglig vurdering af, om du kan tilbydes et graviditetsbesøg.

Henvisning til graviditetsbesøg kan også ske via korrespondancebesked fra praktiserende læge og jordemoder og fra Familieafsnittet eller medarbejdere fra Familiehuset.

Babytræf for unge mødre

Babytræf er et gruppetilbud til mødre under 25 år med 0-1 årige børn. Her gives rådgivning og vejledning om den nye rolle som forældre. Samtidig kan mødrene skabe et netværk med hinanden, så de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. 6-8 mødre mødes til babytræf en gang om ugen i ca. 2 timer med to sundhedsplejersker. Hvis du ønsker at deltage i "Babytræf for unge mødre", henvises du af din sundhedsplejerske.

Ventilen – et gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktioner

Tilbuddet skal hjælpe mødrene med hurtigere at komme gennem efterfødselsreaktionerne. I Ventilen mødes 4-5 mødre 2 timer om ugen med en sundhedsplejerske og en familieterapeut fra Familiehuset. Normalt kommer mødrene ca. 10-14 gange i Ventilen. Du henvises til gruppen efter aftale med din sundhedsplejerske og der vil være en visitationssamtale inden du starter. Fædrene tilbydes et individuelt forløb i Familiehuset, der strækker sig over ca. 3 måneder. Du henvises til tilbuddet i Familiehuset efter aftale med din sundhedsplejerske. Her vil der være en visitationssamtale, inden du starter.

Familielivsbesøg

Familier med børn mellem 8 måneder og 3 år kan få 1-4 hjemmebesøg af Sundhedsplejens og/eller Familiehusets medarbejdere. Der vil være fokus på en særlig problemstilling og tilbuddet tilrettelægges i et samarbejde mellem Sundhedsplejens og Familiehusets medarbejdere. Hvis I har behov for at deltage i "Familiebesøg", henvises I af jeres sundhedsplejerske.