Tilbud til gravide, nyfødte og småbørn (0-5 år)

Sundhedsplejen har aktiviteter for alle familier, der har fået børn samt tilbud der kræver henvisning og visitation


Tilbuddene her er til alle familier, der har fået børn og bor i Albertslund.
I bliver automatisk kontaktet af en sundhedsplejerske, når vi har modtaget fødselsanmeldelsen fra hospitalet.

Daglig telefonrådgivning af en sundhedsplejerske

Mandag til fredag kan du ringe til os mellem kl. 12.30 og 13.30 for at få råd og vejledning om børns sundhed.
Du kan ringe på tlf. 4368 6670. Du kan også sende en e-mail til: sundhedsplejen@albertslund.dk. Vi svarer så hurtigt som muligt.

Kontakt din sundhedsplejerske

Du kan også ringe direkte til din sundhedsplejerske. Du kan se en oversigt over sundhedsplejerskerne her med mobilnummer. Hvis du er tvivl om, hvilken sundhedsplejerske du er tilknyttet, kan du ringe til Sundhedsplejes kontor på tlf. 4368 6670. Når jeres barn er født får sundhedsplejersken en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. I bliver ringet op af en sundhedsplejerske, så I kan aftale tid til første besøg. Første besøg ligger mellem barnets 4-5 dag og er et kort besøg.

Hjemmebesøg til børn mellem 0 og 1 år

Alle familier får tilbudt ca. 6 hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, mens barnet er mellem 0 og 1 år. Sundhedsplejersken følger barnets udvikling og vejleder om barnets pleje, kost, sundhed og sygdom ud fra den enkelte families behov. I besøgene kan sundhedsplejersken bruge videooptagelser af hverdagssituationer (Marte Meo). Fokus er på barnets signaler og udvikling og optagelserne kan støtte forældre til at blive opmærksomme på, hvordan de styrker samspillet med deres barn.

Ved behov kan der tilbydes flere besøg til barnet og familien.

I besøget når barnet er ca. 2 måneder gammelt tilbyder sundhedsplejersken begge forældre en samtale med udgangspunkt i et spørgeskema, som kan være med til at afklare om moderen eller faderen har en efterfødselsreaktion.

Hvis mødre og/eller fædre, har en efterfødselsreaktion, får de tilbudt yderligere støtte.

Børn født for tidligt: Familier med børn født før uge 37 tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med at have et for tidligt født barn.
Familier der har adopteret: Familier der har adopteret et barn tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med, at barnet er adopteret


Deltagelse i mødregruppe

Mødre med nyfødte børn kan deltage i en mødregruppe, hvor de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.
Sundhedsplejersken arrangerer og deltager i det første møde i gruppen. Der deltager 4-6 mødre i hver mødregruppe.


Åbent hus hver mandag mellem kl. 9.30 og 11.30

Alle familier kan komme og få råd og vejledning i Åbent hus hver mandag mellem kl. 9.30 og 11.30. Her kan du også møde andre familier og udveksle erfaringer og danne netværk.

Der er 2 sundhedsplejersker tilstedte i Åbent Hus, som rådgiver og vejleder familierne.

Vi holder oplæg om mad til småbørn den sidste mandag i hver måned.

En gang om måneden drøftes et særligt emne i Åbent hus, fx sprog, motorik, opdragelse mm. Emnerne annonceres på forhånd i Albertslund Posten.

Du skal ikke melde dig til på forhånd, du kan bare møde op.
Adressen er Sundhedsplejen Damgårdsvej 18 2620 Albertslund

Ammerådgivningen hver fredag mellem kl. 12 og 13.30

Ammerådgivningen er et tilbud til familier der har behov for støtte til amning fx:

• Behov for at få tjekket barnets sutteteknik, gulsot, sløve børn, urolige børn o.l.
• Mødre der har problemer med fx sår og revner på brystvorterne, smerter ved amning, tidligere svære ammeforløb, for meget mælk eller tvivl om for lidt mælk, brystbetændelse mm.
• Familier der er i tvivl om, hvornår barnet har brug for andet end brystmælk
• Familier der venter barn og har brug for ekstra viden og støtte i forhold til amning

Du skal ikke melde dig til, du kan bare møde op.
Adressen er Sundhedsplejen Damgårdsvej 18 2620 Albertslund

Sundhedsplejens øvrige tilbud som kræver henvisning

Graviditetsbesøg

Familier kan få besøg i hjemmet af den kommende sundhedsplejerske. Her har du/I mulighed for at drøfte spørgsmål i forbindelse med graviditeten og det kommende barn. Hvis I ønsker at få graviditetsbesøg, kan I henvende jer hos Sundhedsplejen. Henvisning kan også ske fra praktiserende læge, jordemoder, Familieafsnittet eller medarbejdere fra Familiehuset.

Babytræf for unge mødre

Babytræf er et tilbud til mødre under 25 år med 0-1 årige børn. Her gives rådgivning og vejledning om den nye rolle som forældre. Samtidig kan mødrene skabe et netværk med hinanden, så de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. 6 - 8 mødre mødes til babytræf en gang om ugen i ca. 2 timer med to sundhedsplejersker. Hvis du ønsker at deltage i "Babytræf for unge mødre", henvises du af din sundhedsplejerske.

Ventilen – et gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktioner

Tilbuddet skal hjælpe mødrene med hurtigere at komme gennem efterfødselsreaktionerne. I Ventilen mødes 4 -5 mødre 2 timer om ugen med en sundhedsplejerske og en psykolog fra Familiehuset. Normalt kommer mødrene ca. 10 -14 gange i Ventilen. Du henvises til gruppen efter aftale med din sundhedsplejerske og der vil være en visitationssamtale inden du starter. Fædrene tilbydes et individuelt forløb i Familiehuset, der strækker sig over ca. 3 måneder. Du henvises til tilbuddet i Familiehuset efter aftale med din sundhedsplejerske. Her vil der være en visitationssamtale, inden du starter.

Familiebesøg

Familier med børn mellem 8 måneder og 3 år kan få 1 - 4 hjemmebesøg af Sundhedsplejens og/eller Familiehusets medarbejdere. Der vil være fokus på en særlig problemstilling og tilbuddet tilrettelægges i et samarbejde mellem Sundhedsplejens og Familiehusets medarbejdere. Hvis I har behov for at deltage i "Familiebesøg", henvises I af jeres sundhedsplejerske.