Tilbud til nyfødte, spæd- og småbørn (0-5 år)

Sundhedsplejen har bl.a. tilbud om hjemmebesøg, gruppetilbud, Åbent hus og Ammerådgivning til alle børnefamilier, der har bopæl i Albertslund kommune.


Første kontakt

Du/ I vil blive kontaktet af en sundhedsplejerske, når vi har modtaget en fødselsanmeldelse på jeres barn fra hospitalet - dette sker automatisk med dit samtykke.

Barselsbesøg

Barselsvagten vil kontakte jer med henblik på at aftale et barselsbesøg, når jeres barn er mellem 3-6 dage gammelt.

Barselsbesøget er et kort besøg med fokus på barnets spisning og trivsel umiddelbart efter fødslen. Efter barselsbesøget vil I blive kontaktet af jeres faste sundhedsplejerske med tilbud om hjemmebesøg.

Hjemmebesøg af sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken følger barnets udvikling og vejleder om barnets pleje, spisning, sundhed og sygdom ud fra den enkelte families behov.

I første leveår tilbydes følgende hjemmebesøg (efter barselsbesøget):

  • Etableringsbesøg (ca. inden for 14 dage)
  • 3 ugers besøg
  • 2-3 måneders besøg
  • 4-6 måneders besøg
  • 8-10 måneders besøg

Sundhedsplejersken undersøger bl.a. barnets motoriske udvikling og undersøger barnets sociale kontakt. Sundhedsplejersken anvender standardiserede screeninger til dette (ADBB) ved 2-3 måneders besøget, 4-6 måneders besøget og 8-10 måneders besøget. Sundhedsplejersken foretager desuden en BOEL-undersøgelse når barnet er 8-10 måneder gammelt.

Ved behov kan der tilbydes flere besøg såfremt sundhedsplejersken vurderer, at det er relevant.

Screening for efterfødselsreaktion

Når barnet er ca. 2 måneder gammelt tilbyder sundhedsplejersken begge forældre en samtale med udgangspunkt i et spørgeskema (EPDS og Gotland), som kan være med til at afklare om moderen eller faderen har en efterfødselsreaktion. Hvis der er tegn på efterfødselsreaktion hos mor eller far, tilbydes yderligere støtte.

Børn der er født for tidligt

Familier med børn født før uge 37 tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med at have et for tidligt født barn. Sundhedsplejerskerne har et samarbejde med vores børneterapeuter vedr. børn, der er født for tidligt.

Familielivsbesøg

Familier med børn mellem 8 måneder og 3 år kan få 1-4 hjemmebesøg af Sundhedsplejens og/eller Familiehusets medarbejdere. Der vil være fokus på en særlig problemstilling og tilbuddet tilrettelægges i et samarbejde mellem Sundhedsplejens og Familiehusets medarbejdere. Hvis I har behov for at deltage i "Familiebesøg", henvises I af jeres sundhedsplejerske.