Samarbejde mellem Sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler

Alle skoler, SFO'er, klubber, daginstitutioner og dagplejen har en fast sundhedsplejerske tilknyttet, og kan kontaktes ved behov


Sundhedsplejerskerne rådgiver daginstitutionerne og skolerne om hygiejne og sundhedsforhold, smitsomme sygdomme og sårbare børn.

En gang årligt laver de hygiejnetjek sammen med institutionen. Her er der fokus på sammenhænge mellem hygiejne og infektioner og arbejdsgange i forhold til hygiejne og sundhed.

Ved sygdomsophobning kan sundhedsplejersken kontaktes med henblik på hvilke forholdsregler der evt. skal iværksættes i den forbindelse.

Ved smitsomme sygdomme der er anmeldelsespligtige, rådgiver embedslægerne familier, institutioner og sundhedsplejen

Hvis embedslægerne skal kontaktes ved andre smitsomme sygdomme er det Sundhedsplejen, der står for kontakten til dem.

Sundhedsplejerskerne kan altid kontaktes angående tvivlsspørgsmål.