Sara Calmann-Hinke - Mobil: 2179 1824

Sundhedsplejerske: Spæd- og småbørn i Egelund skoledistrikt samt Egelundskolen. Ventilen og Ammerådgivningen. Præmatursundhedsplejerske.


E-mail: sara.hinke@albertslund.dk

Konsulent i:

  • SFO Egelundskolen:
    • Afd. Grønningen
    • Afd. Egeskoven   
  • Dagplejen