Louise B Rasmussen mobil 21791662

Sundhedsplejerske: Spæd- og småbørn, præmature samt Herstedøster skole


E-mail: lwg@albertslund.dk

Sundhedsplejerske. Spæd- og småbørn samt Herstedøster Skole

Konsulent i dagtilbud: Dagplejen

Familiecenteret Storagergård:

  • Afd. SFO
  • Afd. Klub