Line Rasmussen mobil 21364365

Sundhedsplejerske: Spæd- og småbørn samt Egelundskolen


E-mail: line.rasmussen3@albertslund.dk

Konsulent i dagtilbud: Børnehuset Baunegård, SFO Baunegård

SFO Herstedvester Skole:

  • Afd. Stjernen
  • Afd. Lysthuset