Charlotte Sponholtz mobil 21791560

Sundhedsplejerske: Spæd- og småbørn, Ammerådgivningen, Babygruppen Lindegården


E-mail: charlotte.sponholtz@albertslund.dk

Konsulent i dagtilbud: Børnehuset På Sporet, Børnehuset Sydstjernen