Charlotte Sponholtz - Mobil: 2179 1560

Sundhedsplejerske: Spæd- og småbørn i Herstedlund skoledistrikt. Ammerådgivningen.


E-mail: charlotte.sponholtz@albertslund.dk

Konsulent i dagtilbud:  

  • Børnehuset på Sporet:
    • Afd. Kanen     
    • Afd. Trinbrættet 
    • Afd. Vognporten
  • Børnehuset Sydstjernen