Bækkelund

Brøndby Kommune


Målgruppe

Autisme/Asperger, ADHD, Socialt/emotionelle vanskeligheder, Generelle indlæringsvanskeligheder, Sprog- og talevanskeligheder, Læsevanskeligheder, Andet

 
Skoletype

Selvstændig specialskole

Adresse

Bækkelund
Kettehøjvej 3-5
2660  Brøndby Strand

Pædagogisk indhold

Målgruppe
Baggrunden for indskrivningen på Bækkelund er primært:
Faglige problemer
Eleverne er generelt normalt begavede, men deres skolegang har været præget af ustabilitet, hvilket har medført huller i deres viden, færdigheder og arbejdsmetoder.
Adfærdsproblemer er henvisningsårsag i mange tilfælde. Der er tale om elever, som folkeskolen ikke har kunnet rumme.
Sociale problemer er også en væsentlig årsag. Problemernes karakter kan være meget forskellig spændende fra dybe familiemæssige problematikker til mobning.
Ofte vil der være tale om en kombination af ovenstående problemer.

Målsætning
Vi arbejder - ud over det skolefaglige - på at give eleverne succesoplevelser, øge deres selvværd og udvikle deres sociale kompetencer.

Opgaver
Hverdagen for eleverne er generelt meget handlepræget, men i arbejdet med vores målsætning er dialogen helt central.
I dialogen med eleverne lægger vi vægt på:
• at tilbyde nær og stabil voksenkontakt
• at tage udgangspunkt i elevernes situation
• at give sig god tid

Åbningstid
Mandag, tirsdag og fredag kl. 8.00-13.30
Onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30

Klassetrin

6, 7, 8, 9, 10

Kapacitet

30

Antal elever

24

Antal klasser/grupper

 

Aktuelle links

Kommunen - PPR

Links til samarbejdspartnere

-

Pladspris

 

Kontaktperson på stedet

Nimet Arabaci, 4363 0509, ata@brondby.dk
Sidst opdateret 16. september 2014