Præstemoseskolen

Hvidovre Kommune


Målgruppe

Generelle indlæringsvanskeligheder

 
Skoletype Specialklasserække
Adresse

Præstemoseskolen
M. Bechs Allé 122
2650  Hvidovre

Pædagogisk indhold

Specialklasserækken modtager børn fra hele Hvidovre kommune. Visitationen til specialklasserne sker via kommunens centrale visitationsudvalg.
Specialklasserækken modtager elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt forskellige diagnoser. Eleverne udviser en betydelig spredning med hensyn til intellektuel udvikling og praktiske færdigheder. Der ses ofte forsinket sproglig udvikling, snæver begrebs- og forestillingsverden, manglende selvværd, følelsesmæssig ustabilitet, ringe udholdenhed og koncentrationsevne, samt hukommelsesvanskeligheder.
Undervisningen planlægges ud den enkelte elev. Der arbejdes med en fælles undervisningsplan for hele rækken. Denne er opdelt i temaer, som er gennemgående i hele skoleforløbet.
Eleverne er delt i tre hovedgrupper:yngste, mellemste og ældste gruppe,hvor eleverne går i klasser.Disse fastlægges hvert forår. Oprykning til næste gruppe sker på baggrund af en vurdering af elevernernes faglige, sociale og personlige modenhed.

Yngste gruppe:
Yngste gruppe består af elever fra 1.- 4. klasse. Der er tilknyttet en pædagog til 1. H. Gruppen arbejder sammen i værksteder, samt holdundervsining i dansk og matematik. Yngste grupe deltager i kommunens samordnede indskoling - Leg og læring. Undervisningen veksler mellem fag og værkstedsundervisning. Der er tilknyttet en læseløftlærer, som arbejder målrettet med elever, som skal have et ekstra læseløft. der arbejdes målrettet med disse enkelte elever, så de bevidstøres om egne kompetencer.

Mellemste gruppe:
Mellemste gruppe består af elever fra 5.-7. klasse. Her arbejdes videre med indlærte begreber og arbejdsmetoder. Undervisningen er tilrettelagt ud fra de eneklte elever. Der holddeles på tværs af klasser i dansk, matematik, engelsksamt hjemkundskab. Undervisningen tager udgangspunkt i eleven og dennes nære omverden. der arejdes med temauger, bl.a. medieugen, hvor der hvert år produceres film. I denne grupe arbejdes der også på, at eleverne bliver selvtransporterende.

Ældste gruppe:
Ældste gruppe består af elever fra 8.-10. klasse. her arbejdes med kendte begreber og metoder, som anvendes til at skaffe mere viden. Undervisningen tager sit udgngspunkt i eleven og dennes muligheder for fremtiden. Der løægges stor vægt på, at eleven får kendskab til mange forskellige uddannelsesmuligheder og erhverv. Dette sker gennem den daglige undervsining samt forskellige vriksomhedsbesøg, praktikker, uddannelsesbesøg m.m. I 9. og 10. klasse er alle elever ude i mindst to praktikker. Dette 10. skoler er bygget op om brobygning. Der planlægges undervsining i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner, bl.a. tekniske skoler, slagteriskoler m.m. Eleverne har en del af året deres undervisning på en teknisk skole 2 dage om ugen. UU-vejlederen er særlig aktiv i denne gruppe. Der er løbende samtaler med eleverne og der udarbejdes, i tæt samarbejde med elev, forældre og lærere, en uddannelsesplan for den enkelte elev.

 

Klassetrin

0 (bh), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kapacitet

83

Antal elever

83

Antal klasser/grupper

10

Aktuelle links

Skolen - Kommunen - PPR

Links til samarbejdspartnere

-

Pladspris

For 2015:
Skoledel: 161.330 kr.

Kontaktperson på stedet

Afdelingsleder Henriette Lehné Mildam, 7228 2812, enr@hvidovre.dk
Sidst opdateret  10. marts 2015