Kirkebækskolen

Vallensbæk Kommune


Målgruppe

Generelle indlæringsvanskeligheder, Bevægevanskeligheder, Synsvanskeligheder, Hørevanskeligheder, Sprog- og talevanskeligheder, Andet

 
Skoletype Selvstændig specialskole
Adresse

Kirkebækskolen
Kløvervænget 51
2625 Vallensbæk

Pædagogisk indhold

Undervisnings- og fritidstilbud for børn med multiple funktionsnedsættelser.
Det tilhørende fritidshjem Frihjulet er placeret i samme bygning som skolen og har selvstændig ledelse. Fritidstilbuddet drives efter §32 i Serviceloven.
Tilbuddet drives i samarbejde med Ishøj Kommune.

Det tilhørende fritidshjem "Frihjulet" er placeret i samme bygning som skolen og har selvstændig ledelse. Fritidstilbuddet drives efter §32 i Serviceloven.

Tilbuddet er også anført under elevkategori "andet". Med dette menes elever med multible funktionsnedsættelser

Klassetrin

0 (bh), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kapacitet

60

Antal elever

51

Antal klasser/grupper

 

Aktuelle links

Skolen - Kommunen - PPR

Links til samarbej§dspartnere

Ishøj Kommune

Pladspris

For 2015:


Skoledel: 641.305 kr.
Vedligeholdelsestræning: 43.070 kr.
Fritidshjem: 174.835 kr.

 

Kontaktperson på stedet

Skoleleder Iben Goffmann, 4366 0550, 3ig@ishoj.dk
Sidst opdateret  10. marts 2015