Tidlig indsats og samarbejde med forældre og professionelle

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


Vi lægger vægt på tidlig indsats og forebyggelse, således at vi støtter det enkelte barn i vanskeligheder så tidligt som muligt.

Vores holdning er, at børn og unge udvikler sig i sammenhæng med deres omgivelser og de fællesskaber, som de indgår i. De bør derfor blive i det almene daginstitutions/skoletilbud, når det er muligt, da dette - som udgangspunkt - giver de bedste udviklingsmuligheder for barnet. Det betyder, at vi arbejder indirekte ved at inddrage forældre, professionelle og andre, der har en tæt kontakt til barnet. Ved at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, skabes der nye rammer, som gør, at barnet får bedre forudsætninger for at udvikle sig. I dette arbejde mener vi, at vi bedst sikrer barnets udvikling og trivsel ved at have fokus på dets ressourcer.

For at støtte det enkelte barn bedst muligt, laver vi løbende mål og udviklingsplaner for, hvordan forældre og professionelle kan støtte barnet, ligesom vi løbende evaluerer de konkrete tiltag, som vi aftaler.

Vores mål er, at børnene ved at vokse op i mangfoldighed bliver selvstændige voksne mennesker, som kan klare sig selv.