Medarbejdere på PPR

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


På PPR er ansat administrative medarbejdere, psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Vi arbejder primært indirekte ved at rådgive og vejlede forældre samt professionelle i kommunens dagplejen, daginstitutioner, skoler, SFO'er og Klubberne.

Vi inddrager oftest forældrene, da de har ansvar for deres barns trivsel og læring i daginstitutionen/skolen.