Hvilke regler og love arbejde vi under?

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


PPR løser sine opgaver med udgangspunkt i Folkeskoleloven (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand), Den Sammenhængende Børnepolitik i Albertslund Kommune og Albertslund værdierne samt et systemisk erkendendelsessyn.

PPR's lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år. PPR har en generel rådgivnings og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af barnets/ den unges behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregi.

Læs den Sammenhængende børnepolitik