Hvad rådgiver vi om?

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


PRR rådgiver og vejleder om børn og unge med:

  • Tale, høre og/eller sproglige vanskeligheder. For eksempel børn der har udtalevanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder eller stammer
  • Særlige indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at læse, skrive eller regne
  • Generelle indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn som lærer langsommere end de fleste andre
  • Udviklingsvanskeligheder. For eksempel børn der har vanskeligt ved at koncentrere sig, og som har svært ved kontakt og kommunikation med andre
  • Sociale vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at håndtere konflikter eller lege i større grupper
  • Følelsesmæssige vanskeligheder. For eksempel børn der har svært ved at klare uforudsigelighed og krav eller som udsættes for en social begivenhed ex. skilsmisse
  • Skoleparathed