Arbejdsgang

PPR yder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, så barnets trivsel og læring støttes i det almene miljø.


Når vi indleder et forløb, laver vi sædvanligvis mål og udviklingsplan for hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre voksne omkring barnet kan støtte det. Ved efterfølgende møder evalueres og opsættes nye mål.
Hvis dette ikke har en tilstrækkelig effekt, vurderer vi, om barnet har brug for yderligere støtte fx i form af støttetimer.

Hvis barnet har afprøvet forskellige tiltag og støttemuligheder gennem længere tid, og hvis vi vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i barnets nuværende miljø, kan vi anbefale, at barnet kommer i en specialforanstaltning.

Hvis barnet har en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at det får et specialtilbud. Vi vurderer altid, hvor barnet har de bedste muligheder for at udvikle sig ud fra dets personlighed, ressourcer og vanskeligheder.