På tværs samarbejde om børn og unge

I arbejdet med børn med særlige behov er det vigtigt for Albertslund Kommune, at indsatsen sker så tidligt som muligt, og at der gennem det tværfaglige samarbejde skabes helhed og sammenhæng i indsatsen


Du kan læse mere om det tværfaglige samarbejde i handleguiden "'Tværfagligt samarbejde - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov". Handleguiden er lavet til medarbejdere i Albertslund Kommune, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Andre, med interesse for området, kan dog også læse handleguiden.


Skema til brug for underretning til Familieafsnittet (uden om Borger.dk)

 


På tværs din nøgle til det tværfaglige samarbejde 

Underret om børn/unge - anonym

Underret om børn/unge

Handleplan for den tværfaglige indsats

Skabelon samtykkeerklæring

Observationsskema til På tværs