Den sammenhængende børnepolitik

Indsatsen for børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år og deres forældre tager udgangspunkt i Albertslund Kommunes Sammenhængende børnepolitik


I arbejdet med børn og unge med særlige behov ligger Albertslund Kommune især vægt på:

  • Helhedssyn med barnet i centrum
  • Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og netværket omkring barnets egne ressourcer
  • Respekt og anerkendelse i mødet med børn, unge og deres familier

Læs Den Sammenhængende børnepolitik