Formål

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Det overordnede formål med at komme i Familiehuset er, at barnet, den unge og familien skal trives bedre. Hvis baggrunden for henvisning til Familiehuset er en bekymring fra professionelle omkring barnet, er formålet, at denne bekymring mindskes og de professionelle ser, at barnet fungerer bedre i sin hverdag.

Konkret kan formålet med et forløb i Familiehuset kan f.eks.  være:

* at hjælpe familier til at fungere bedre sammen og støtte forældre og børn/unge, så evt. konflikter i familien løses mere hensigtsmæssigt

* at fremme udviklingsmuligheder for børn, unge og deres familier

* at styrke familiens og det enkelte barns ressourcer og dermed styrke familiens og barnets muligheder for at klare sine vanskeligheder i eget miljø

* at forebygge at familier bliver splittet eller hjælpe med at komme videre fra en skilsmisse

* at arbejde for at børn og unge får hjælp til at indgå i skole, institution og fritid

* at hjælpe forældre og børn, som har været adskilte med at finde sammen på nye måder

* at støtte forældre med anden etnisk baggrund end dansk med at være forældre mellem to kulturer

* at unge får hjælp til at leve et selvstændigt liv og bruge de muligheder livet byder dem.